Contact

Address: Shree Jagannath Jyotish Anusandhan Kendra
Near Navyug Public School, Vashisth Colony, Mohan Nagar
Kurukshetra, Haryana - 136118
Phone: +91-90174-60004, +91-94161-55115